Понедељак, 21. јун 2021.

Десета седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду

На седници Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду, одржаној 21. јуна 2021. године, чланови Одбора су размотрили Предлог закона о уређењу тржишта пољопривредних производа, који је поднела Влада, у начелу.


Предлог закона, Одбору су образложили државни секретар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Јелена Благојевић и помоћник министра Ненад Катанић. Дражавни секретар Јелена Благојевић истакла је да ће овај закон допринети јачање сектора пољопривреде и формирању ефикасног система веза у производном ланцу, који ће гарантовати и промовисати најбоље производне праксе, те омогућити ефикасно управљање производима. Помоћник министра Ненад Катанић, који је учествовао на изради самог закона, навео је да су основни циљеви које треба постићи доношењем овог закона функционално успостављање механизама уређења тржишта, њихово међусобно повезивање у јединствен правни оквир и усклађивање политике уређења тржишта пољопривредних производа у Републици Србији са правним тековинама ЕУ.

Посебни циљеви које је потребно достићи имплементацијом овог закона, односе се на рaзвoj нoвих услугa у тржишном лaнцу и jaчaњe лoгистичкe инфрaструктурe у прoизвoдњи хрaнe, пoвeћaњe спoсoбнoсти пoљoприврeдних гaздинстaвa зa укључивaње у глoбaлнe тржишнe лaнцe кроз међусобно повезивање и успостављање система тржишних стандарда, јaчaњe мoтивaциje прoизвoђaчa зa рaзним oблицимa удруживaњa, јaчaњe видљивoсти, oднoснo прeпoзнaтљивoсти дoмaћих прoизвoдa нa тржишту, унапређење извозних потенцијала сектора пољопривреде, смaњeњe сивe eкoнoмиje и унапређење и рaзвoj произвођачких oргaнизaциja.

Након образложења Предлога закона и исцрпне дискусије, Одбор је утврдио амандмане којим се после члана 30. Предлога закона, додају чланови 30а, 30б, 30в и 30г Предлога закона.

Након утврђивања одборских амандмана, чланови Одбора усвојили су Предлог закона, у начелу.

Седници је председавао председник Одбора Маријан Ристичевић, а присуствовали су чланови и заменици чланова Одбора: Момир Стојилковић, Велибор Станојловић, Горан Ковачевић, Ненад Филиповић, Милија Милетић, Гојко Палалић, Станислава Јаношевић, проф. др Љубинко Ракоњац, Арпад Фремонд, Соња Тодоровић, Дијана Радовић, Верољуб Матић и Тијана Давидовац.

Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Понедељак, 21. јун 2021. | Десета седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду 21.06.2021.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
среда, 6. јул
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја