Комисије

Комисија за контролу извршења кривичних санкција

Народна скупштина је на Осмој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години, 20. априла 2021. године, донела Одлуку о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција, у следећем саставу:

заменик председника, Јелена Жарић Ковачевић, члан Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
- Дејан Кесар, заменик члана Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
- Дубравка Краљ, заменик члана Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
- председник, Муамер Бачевац, председник Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова и
- Данијела Вујичић, члан Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва.

Будите у току