Председник Народне скупштине

  • представља Народну скупштину,
  • сазива седнице Народне скупштине и утврђује предлог дневног реда,
  • председава седницама Народне скупштине,
  • сазива састанке колегијума Народне скупштине и председава састанцима,
  • стара се о раду на седницама Народне скупштине и о примени Пословника,
  • стара се о благовременом и усклађеном раду радних тела Народне скупштине,
  • врши и друге послове утврђене законом и Пословником.

На Првој (конститутивној) седници Народне скупштине, дана 22. октобра 2020. године, за председника Народне скупштине изабран је народни посланик Ивица Дачић.

Поступак избора председника Народне скупштине уређује се Пословником. У складу са чланом 120. Устава Републике Србије, председник Народне скупштине замењује председника Републике.

Све обавезе и послови председника Народне скупштине се координирају у Кабинету Председника Народне скупштине, који води шеф Кабинета.

Будите у току