Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Fri, 28 Jan 2022 06:35:21 +0100 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2022/51-22-lat..pdf Категорија документа Tue, 11 Jan 2022 00:00:00 +0100 Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 Закон о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2022/51-22.pdf Категорија документа Tue, 11 Jan 2022 00:00:00 +0100 Закон о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2458-21 - LAT..pdf Категорија документа Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у ветеринарској, фитосанитарној и области безбедности хране и хране за животиње на Западном Балкану http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2458-21.pdf Категорија документа Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у ветеринарској, фитосанитарној и области безбедности хране и хране за животиње на Западном Балкану Zakon o potvrđivanju Sporazuma o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2457-21 - LAT..pdf Категорија документа Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu Закон о потврђивању Споразума о условима за слободан приступ тржишту рада на Западном Балкану http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2457-21.pdf Категорија документа Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о условима за слободан приступ тржишту рада на Западном Балкану Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2456-21 - LAT..pdf Категорија документа Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS) Закон o потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (AEOS) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2456-21.pdf Категорија документа Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон o потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (AEOS) Zakon o potvrđivanju Sporazuma o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2455-21 - LAT..pdf Категорија документа Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana Закон о потврђивању Споразума о повезивању шема електронске идентификације грађана Западног Балкана http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2455-21.pdf Категорија документа Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о повезивању шема електронске идентификације грађана Западног Балкана Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2437-21 - lat..pdf Категорија документа Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom Zakon o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2292-21 - lat..pdf Категорија документа Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2437-21.pdf Категорија документа Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом Закон о измени Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2292-21.pdf Категорија документа Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о измени Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама Zakon o inovacionoj delatnosti http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2069-21- lat..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o inovacionoj delatnosti Закон о иновационој делатности http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2069-21.pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о иновационој делатности Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2150-21. - lat..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji Закон о изменама и допунама Закона о просветној инспекцији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2150-21..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о просветној инспекцији Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2149-21. - lat..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2149-21..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2148-21. - lat..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2148-21..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2147-21. - lat..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2147-21..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2146-21. - lat..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2146-21..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању Zakon o tržištu kapitala http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2215-21 - lat..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o tržištu kapitala Закон о тржишту капитала http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2215-21.pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о тржишту капитала Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2213-21 - lat..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju Закон о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2213-21.pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању Zakon o izmeni i dopuni Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2212-21 - lat..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmeni i dopuni Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 Закон о измени и допуни Закона о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2212-21.pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о измени и допуни Закона о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 Zakon o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2214-21 - lat..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine Закон о изменама и допуни Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2214-21.pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допуни Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине Zakon o kulturnom nasleđu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2145-21. - lat..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o kulturnom nasleđu Закон о културном наслеђу http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2145-21..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о културном наслеђу Zakon o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2210-21 - lat..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima Закон о измени и допуни Закона о електронским медијима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2210-21.pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о измени и допуни Закона о електронским медијима Zakon o izmeni i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2360-21 - lat..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmeni i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima Закон о измени и допунама Закона о јавним медијским сервисима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2360-21.pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о измени и допунама Закона о јавним медијским сервисима Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2361-21 - lat..pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2361-21.pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa (2021-2027) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2211-21-LAT.pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa (2021-2027) Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Креативна Европа (2021-2027) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2211-21.pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Креативна Европа (2021-2027) Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2079 (2021) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za Projektni zajam - Univerzitetska infrastruktura http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2218-21-LAT.pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2079 (2021) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za Projektni zajam - Univerzitetska infrastruktura Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2079 (2021) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за Пројектни зајам - Универзитетска инфраструктура http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2218-21.pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2079 (2021) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за Пројектни зајам - Универзитетска инфраструктура Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za Projekat izgradnje državnog puta 1.B reda br. 27 Loznica - Valjevo - Lazarevac, deonica Iverak - Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd - Požega), između kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2217-21-LAT.pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za Projekat izgradnje državnog puta 1.B reda br. 27 Loznica - Valjevo - Lazarevac, deonica Iverak - Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd - Požega), između kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca Закон о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње државног пута 1.Б реда бр. 27 Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница Иверак - Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд - Пожега), између кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца и Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2217-21.pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње државног пута 1.Б реда бр. 27 Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница Иверак - Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд - Пожега), између кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца и Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Kambodže o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2216-21-LAT.pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Kambodže o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Камбоџе о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2216-21.pdf Категорија документа Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Камбоџе о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша