Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Wed, 31 May 2023 05:30:07 +0200 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, 11000 Београд, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/358-23 - lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/358-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/357-23 - lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/357-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1024 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/356-23 - lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1024 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca Закон о потврђивању Уговора о кредиту бр. ЦРС 1024 01 Ц између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/356-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Уговора о кредиту бр. ЦРС 1024 01 Ц између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/355-23 - lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области културе, образовања и науке http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/355-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области културе, образовања и науке Zakon o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte u kontekstu Centralno-evropskog Sporazuma o slobodnoj trgovini, sa Aneksom I, Aneksom II i Aneksom III http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/345-23 - lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte u kontekstu Centralno-evropskog Sporazuma o slobodnoj trgovini, sa Aneksom I, Aneksom II i Aneksom III Закон о потврђивању Споразума о признавању професионалних квалификација за докторе медицине, докторе стоматологије и архитекте у контексту Централно-европског Споразума о слободној трговини, са Анексом I, Анексом II и Анексом III http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/345-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума о признавању професионалних квалификација за докторе медицине, докторе стоматологије и архитекте у контексту Централно-европског Споразума о слободној трговини, са Анексом I, Анексом II и Анексом III Zakon o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/344-23 - lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu Закон о потврђивању Споразума о признавању квалификација у високом образовању на Западном Балкану http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/344-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума о признавању квалификација у високом образовању на Западном Балкану Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/343-23 - lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu Закон о потврђивању Споразума о слободи кретања са личним картама на Западном Балкану http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/343-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума о слободи кретања са личним картама на Западном Балкану Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/327-23 - lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о узајамном подстицању и заштити улагања http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/327-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о узајамном подстицању и заштити улагања Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/326-23 - lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/326-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o vojnoj saradnji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/325-23 - lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o vojnoj saradnji Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о војној сарадњи http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/325-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о војној сарадњи Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Okvirni zajam za infrastrukturu u obrazovanju Srbije između Republike Srbije i Evropske investicione banke http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/324-23 - lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Okvirni zajam za infrastrukturu u obrazovanju Srbije između Republike Srbije i Evropske investicione banke Закон о потврђивању Финансијског уговора Оквирни зајам за инфраструктуру у образовању Србије између Републике Србије и Европске инвестиционе банке http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/324-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Финансијског уговора Оквирни зајам за инфраструктуру у образовању Србије између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/296-23 - lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke Закон о потврђивању Финансијског уговора Повезане школе у Србији Б између Републике Србије и Европске инвестиционе банке http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/296-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Финансијског уговора Повезане школе у Србији Б између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji Zajam za likvidnost EPS-a između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/629-23 - lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji Zajam za likvidnost EPS-a između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj Закон о потврђивању Уговора о гаранцији Зајам за ликвидност ЕПС-а између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/629-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Уговора о гаранцији Зајам за ликвидност ЕПС-а између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o osnivanju kulturno-informativnih centara u Skoplju i u Beogradu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/294-23 - lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o osnivanju kulturno-informativnih centara u Skoplju i u Beogradu Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о оснивању културно-информативних центара у Скопљу и у Београду http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/294-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о оснивању културно-информативних центара у Скопљу и у Београду Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, medija, omladine i sporta http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/293-23 - lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, medija, omladine i sporta Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области образовања, науке, културе, медија, омладине и спорта http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/293-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области образовања, науке, културе, медија, омладине и спорта Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/493-23 - lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/493-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности Zakon o potvrđivanju Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/464-23 - lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata Закон о потврђивању Споразума о свеобухватном стратешком партнерству између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/464-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума о свеобухватном стратешком партнерству између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o readmisiji lica koja nezakonito borave http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/417-23 - lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o readmisiji lica koja nezakonito borave Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о реадмисији лица која незаконито бораве http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/417-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о реадмисији лица која незаконито бораве Zakon o elektronskim komunikacijama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/302-23 lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o elektronskim komunikacijama Закон о електронским комуникацијама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/302-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о електронским комуникацијама Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/295-23 lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu Закон о безбедности и здрављу на раду http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/295-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о безбедности и здрављу на раду Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/2964-22 lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom Закон о изменама и допунама Закона о управљању отпадом http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/2964-22.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о управљању отпадом Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/636-23 lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/636-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју Zakon o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/504-23 lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije Закон о изменама и допунама Закона о коришћењу обновљивих извора енергије http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/504-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о коришћењу обновљивих извора енергије Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad i DSK BANK AD po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/418-23 lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad i DSK BANK AD po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad и DSK BANK AD по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/418-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad и DSK BANK AD по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (projekat "Transbalkanski koridor za prenos električne energije, sekcija 4 - 2x400 kV DV Bajina Bašta (RS) - Pljevlja (ME) - Višegrad (BiH)") http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/635-23 lat..pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (projekat "Transbalkanski koridor za prenos električne energije, sekcija 4 - 2x400 kV DV Bajina Bašta (RS) - Pljevlja (ME) - Višegrad (BiH)") Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, Београд (пројекат "Трансбалкански коридор за пренос електричне енергије, секција 4 - 2x400 kV ДВ Бајина Башта (РС) - Пљевља (МЕ) - Вишеград (БиХ)") http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/635-23.pdf Категорија документа Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0200 Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, Београд (пројекат "Трансбалкански коридор за пренос електричне енергије, секција 4 - 2x400 kV ДВ Бајина Башта (РС) - Пљевља (МЕ) - Вишеград (БиХ)")