http://www.parlament.rs sr_RS Календар догађаја народне скупштине Mon, 25 Oct 2021 04:12:39 +0200 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 седница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 2) /upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2021/f Saziv 27. sednice Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovine, turizma i energetike.docx Календар догађаја народне скупштине Fri, 22 Oct 2021 12:39:51 +0200 седница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 2) седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 4) /upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2021/Saziv 18. sednice Odbora za poljoprivredu.docx Календар догађаја народне скупштине Fri, 22 Oct 2021 13:48:13 +0200 седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 4) седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, мала сала) /upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2021/46. sednica-saziv.docx Календар догађаја народне скупштине Fri, 22 Oct 2021 10:41:41 +0200 седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, мала сала) седница Одбора за уставна питања и законодавство (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 2) /upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2021/saziv 67. sednice UiZ.docx Календар догађаја народне скупштине Fri, 22 Oct 2021 12:42:19 +0200 седница Одбора за уставна питања и законодавство (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 2)