Back
Backмени
Београд

СРЂАН СМИЉАНИЋ

Функција

Генерални секретар Народне скупштине

Датум рођења

16. мај 1979.

Место пребивалишта

Београд

Занимање

дипломирани правник

Биографија

Образовање:

 • Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2005. године;
 • MBA – Master of Business and Administration 2012/2013, државни универзитет Carlos III, Мадрид, Шпанија – финансијска и пословна економија, међународно пословање, стратешко управљање и операционално руковођење, руковођење људским ресурсима и стратегија маркетинга, анализа тржишта и управљање снабдевачима, менаџерско рачуноводство, а по препоруци професора са Правног факултета Универзитета у Београду и послодавца;
 • Основну школу и гимназију завршио у Београду.

Радно искуство:

 • Заменик генералног секретара Народне скупштине од маја 2014. године;
 • Члан Републичке изборне комисије од маја 2014. до новембра 2015. године;
 • Секретар Републичке изборне комисије од новембра 2015. године;
 • Члан Градске изборне комисије од децембра 2017. године;
 • Национални пројектни директор – Пројекат УНДП-а „Јачање контролне функције и транспарентности Народне скупштине“ од маја 2014. до септембра 2015. године;
 • У Raiffeisen банка а.д. Београд запослен до маја 2014. године у Сектору за правне послове – Одељењу за правне послове са привредом на месту вишег сарадника за правне послове са привредом и то на изради уговора и одлука Банке из делокруга послова са привредом, давању правних мишљења у вези директне примене прописа, примени аката за суд и друге органе као и заступање Банке пред судовима и другим органима;
 • У Point Group запослен као правни саветник од новембра 2005. године до августа 2011. године на пословима финансијског и правног консалтинга, консалтинга код докапитализација и трговања хартијама од вредности, преузимања акционарског капитала, купопродаје удела и откупа потраживања;
 • У Мобтел Србија (Теленор Србија) од септембра 1998. године до јануара 2003. године на пословима у правном сектору и у БК Телекому од марта 1997. године до јуна 1998. године на пословима телекомуникације/испитивање тржишта.

Језици:

 • Енглески и шпански језик

Познавање рада на компјутеру:

 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

Остало:

 • Положен државни стручни испит за рад у државним органима.

Београд

БРАНКО МАРИНКОВИЋ

Функција

Заменик генералног секретара Народне скупштине

Датум рођења

2. октобар 1980.

Место пребивалишта

Београд

Занимање

дипломирани правник

Биографија

Образовање:

 • Дипломатска академија - Министарство спољних послова - Програм основне дипломатске обуке;
 • Дипломирао на Правном факултету у Нишу;
 • Дипломирао на студијама првог степена на Електронском факултету у Нишу и стекао звање -инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику;
 • Гимназију започео у Сурдулици, матурирао у Винфилду, Луизијана, САД у оквиру међународног програма - Pacific intercultural exchange– као ученик генерације и као један од најбољих полазника награђен Сертификатом са одликом.

Искуство у струци:

 • Пружање бесплатне правне помоћи - Програм ОЕБС-а, Адвокатске коморе Ниш и Правног факултета у Нишу „Правна Клиника“, мај 2009 - новембар 2009. и препоручен за даљи рад од стране Правног факултета у Нишу и Адвокатске коморе Ниш;
 • Један од победника међународног Mootcourt такмичења у симулацији суђења пред Еврпским судом за људска права у Стразбуру, 2011 – одлично познавање међународног права из области људских права и међународног процесног права;
 • Адвокатски приправник 2011-2012;
 • Приправник - млађи саветник у Одбору за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине Републике Србије 2012-2013;
 • Млађи саветник у Одбору за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине Републике Србије 2013-2014;
 • Саветник у Генералном секретаријату Народне скупштине 2014 –
 • Заменик секретара Републичке изборне комисије од августа 2016. године.

У оквиру Службе Народне скупштине, поред редовног посла:

 • Контакт особа испред Народне скупштине у Радној групи Министарства правде за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције 2013-2018;
 • Саветник у националном огранку Глобалне организације парламентараца за борбу против корупције у Србији;
 • Саветник при Комисији за контролу извршења кривичних санкција Народне скупштине;
 • Председник Уређивачког одбора интернет странице Народне скупштине;
 • Члан уређивачког одбора „Кворум“ – информативни билтен Народне скупштине;
 • Члан уређивачког одбора „Инфобил“ – информативни билтен за запослене Народне скупштине;
 • Сертификовани интерни инструктор за обуку и коришћење система е-Парламент.

Језици:

 • Aктивно знање енглеског језика, пасивно знање француског језика, добро познавање бугарског језика.

скролујте садржај да бисте прочитали више