Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Mon, 24 Sep 2018 10:11:56 +0200 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/1193-18 -Lat..pdf Категорија документа Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0200 Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima Закон о људским ћелијама и ткивима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/1193-18.pdf Категорија документа Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0200 Закон о људским ћелијама и ткивима Zakon o presađivanju ljudskih organa http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/1194-18 -Lat..pdf Категорија документа Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0200 Zakon o presađivanju ljudskih organa Закон о пресађивању људских органа http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/1194-18.pdf Категорија документа Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0200 Закон о пресађивању људских органа Zakon o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim supstancama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2502-18 - Lat..pdf Категорија документа Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim supstancama Закон о изменама и допунама Закона о психоактивним супстанцама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2502-18.pdf Категорија документа Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о психоактивним супстанцама Закон о потврђивању Додатног протокола између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију уз Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Међународне агенције за атомску енергију о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2204-18.pdf Категорија документа Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Додатног протокола између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију уз Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Међународне агенције за атомску енергију о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola između Republike Srbije i Međunarodne agencije za atomsku energiju uz Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primeni garantija u vezi sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2204-18 - Lat..pdf Категорија документа Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola između Republike Srbije i Međunarodne agencije za atomsku energiju uz Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primeni garantija u vezi sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja Zakon o ratnim memorijalima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2276-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o ratnim memorijalima Закон о ратним меморијалима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2276-18.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о ратним меморијалима Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2265-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2265-18.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима Zakon o izmeni i dopuni zakona o zapošljavanju stranaca http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2264-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmeni i dopuni zakona o zapošljavanju stranaca Закон о измени и допуни закона о запошљавању странаца http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2264-18.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о измени и допуни закона о запошљавању странаца Zakon o izmenama i dopunama zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2266-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti Закон о изменама и допунама закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2266-18.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити Zakon o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2277-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom Закон о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са децом http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2277-18.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са децом Zakon o izmenama i dopunama zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2275-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca Закон о изменама и допунама закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2275-18.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца Zakon o izmenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2274-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica Закон о изменама и допунама закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2274-18.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица Zakon o izmenama i dopunama zakona o mirnom rešavanju radnih sporova http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/4356-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama zakona o mirnom rešavanju radnih sporova Закон о изменама и допунама закона о мирном решавању радних спорова http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/4356-17.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама закона о мирном решавању радних спорова Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/523-18.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/523-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/1013-18.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/1013-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2761-17.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2761-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Аустралије о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особља http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/506-18.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Аустралије о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особља Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/506-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/1128-18 lat.pdf Категорија документа Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/1128-18.pdf Категорија документа Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи Zakon o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/1129-18 lat.pdf Категорија документа Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi Закон о измени и допуни Закона о државној управи http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/1129-18.pdf Категорија документа Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о измени и допуни Закона о државној управи Zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/1222-18 lat.pdf Категорија документа Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama Закон о изменама и допунама Закона о матичним књигама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/1222-18.pdf Категорија документа Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о матичним књигама Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/919-18 lat.pdf Категорија документа Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama Закон о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/919-18.pdf Категорија документа Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама Zakon o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/920-18 lat.pdf Категорија документа Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave Закон о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/920-18.pdf Категорија документа Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2120-18 lat.pdf Категорија документа Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina Закон о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2120-18.pdf Категорија документа Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/1325-18 lat.pdf Категорија документа Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina Закон о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/1325-18.pdf Категорија документа Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина Zakon o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/1324-18 lat..pdf Категорија документа Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama Закон о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/1324-18..pdf Категорија документа Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама Zakon o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3271-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije Закон о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3271-17.pdf Категорија документа Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије