Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Tue, 22 May 2018 04:23:15 +0200 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o vojnom obrazovanju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/985-18 lat.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o vojnom obrazovanju Закон о војном образовању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/985-18.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о војном образовању Zakon o izmenama i dopunama Zakona o odbrani http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/4160-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o odbrani Закон о изменама и допунама Закона о одбрани http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/4160-17.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о одбрани Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/4161-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/4161-17.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/4158-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme Закон о производњи и промету наоружања и војне опреме http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/4158-17.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о производњи и промету наоружања и војне опреме Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/4159-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije Закон о изменама и допунама Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/4159-17.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/986-18 lat.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi Закон о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/986-18.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2315-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji Закон о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2315-17.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno-industrijskom saradnjom http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2735-17 lat.pdf Категорија документа Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno-industrijskom saradnjom Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел у вези са војном, одбрамбеном и одбрамбено-индустријском сарадњом http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2735-17.pdf Категорија документа Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел у вези са војном, одбрамбеном и одбрамбено-индустријском сарадњом Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra („AMSCC”) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3191-17 lat.pdf Категорија документа Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra („AMSCC”) Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у оквиру Атинског мултинационалног стратешко-поморског координационог центра („AMSCC”) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3191-17.pdf Категорија документа Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у оквиру Атинског мултинационалног стратешко-поморског координационог центра („AMSCC”) Zakon o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske o saradnji u oblasti vazduhoplovstva http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/522-18 lat.pdf Категорија документа Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske o saradnji u oblasti vazduhoplovstva Закон о потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске о сарадњи у области ваздухопловства http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/522-18.pdf Категорија документа Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске о сарадњи у области ваздухопловства Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti odbrane http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/521-18 lat.pdf Категорија документа Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti odbrane Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одбране http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/521-18.pdf Категорија документа Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одбране Zakon o planskom sistemu Republike Srbije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2386-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o planskom sistemu Republike Srbije Закон о планском систему Републике Србије http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2386-17.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о планском систему Републике Србије Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/833-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/833-18.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/755-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu Закон о допунама Закона о рачуноводству http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/755-18.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о допунама Закона о рачуноводству Zakon o dopuni Zakona o reviziji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/753-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o dopuni Zakona o reviziji Закон о допуни Закона о ревизији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/753-18.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о допуни Закона о ревизији Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/752-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu Закон о изменама и допунама Закона о факторингу http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/752-18.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о факторингу Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/895-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/895-18.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/894-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/894-18.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/896-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/896-18.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/897-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama Закон о изменама и допунама Закона о акцизама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/897-18.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о акцизама Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac – vetropark) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/75-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac – vetropark) Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд (Пројекат обновљиве енергије Костолац – ветропарк) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/75-18.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд (Пројекат обновљиве енергије Костолац – ветропарк) Zakon o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa A.D. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „Aik Banka” a.d. Niš i Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/834-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa A.D. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „Aik Banka” a.d. Niš i Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad Закон о изменама Закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa A.D. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „Аик Банка” а.д. Ниш и Unicredit Bank Srbija a.d. Београд по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/834-18.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама Закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa A.D. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „Аик Банка” а.д. Ниш и Unicredit Bank Srbija a.d. Београд по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад Zakon o potvrđivanju izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/159-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu Закон о потврђивању измена и допуна Конвенције о привременом увозу http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/159-18.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању измена и допуна Конвенције о привременом увозу Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš–Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/564-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš–Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke Закон о потврђивању Финансијског уговора Железничка пруга Ниш–Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/564-18.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Финансијског уговора Железничка пруга Ниш–Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun – faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/79-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun – faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун – фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/79-18.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун – фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој