Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Wed, 20 Jan 2021 04:21:15 +0100 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Закон о допуни Закона о јавним медијским сервисима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2054-20.pdf Категорија документа Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о допуни Закона о јавним медијским сервисима Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2054-20 lat..pdf Категорија документа Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima Zakon o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2058-20 lat..pdf Категорија документа Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske Закон о потврђивању Споразума о кинематографској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2058-20.pdf Категорија документа Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о кинематографској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Japana o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2057-20 lat..pdf Категорија документа Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Japana o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Јапана о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и спречавању пореске евазије и избегавања http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2057-20.pdf Категорија документа Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Јапана о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и спречавању пореске евазије и избегавања Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Izgradnja autoputa E-80 Niš-Merdare, deonica Niš-Pločnik, faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2055-20 lat..pdf Категорија документа Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Izgradnja autoputa E-80 Niš-Merdare, deonica Niš-Pločnik, faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj Закон о потврђивању Уговора о зајму (Изградња аутопута Е-80 Ниш-Мердаре, деоница Ниш-Плочник, фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2055-20.pdf Категорија документа Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Уговора о зајму (Изградња аутопута Е-80 Ниш-Мердаре, деоница Ниш-Плочник, фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој Zakon o izmenama Zakona o državnim službenicima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1987-20-lat.pdf Категорија документа Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama Zakona o državnim službenicima Закон о изменама Закона о државним службеницима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1987-20.pdf Категорија документа Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама Закона о државним службеницима Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1990-20-lat.pdf Категорија документа Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1990-20.pdf Категорија документа Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1992-20-lat.pdf Категорија документа Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1992-20.pdf Категорија документа Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1988-20-lat.pdf Категорија документа Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1988-20.pdf Категорија документа Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1985-20-lat.pdf Категорија документа Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1985-20.pdf Категорија документа Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/2004-20-lat.pdf Категорија документа Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica Закон о задуживању Републике Србије код UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd за потребе финансирања Пројекта Рума-Шабац-Лозница http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/2004-20.pdf Категорија документа Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о задуживању Републике Србије код UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd за потребе финансирања Пројекта Рума-Шабац-Лозница Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1989-20 - lat..pdf Категорија документа Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Хонг Конга Специјалног административног региона Народне Републике Кине о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и спречавању пореске евазије и избегавања http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1989-20.pdf Категорија документа Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Хонг Конга Специјалног административног региона Народне Републике Кине о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и спречавању пореске евазије и избегавања Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1986-20 - lat..pdf Категорија документа Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1986-20.pdf Категорија документа Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o zapošljavanju članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatskih i konzularnih predstavništava http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1993-20 - lat..pdf Категорија документа Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o zapošljavanju članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatskih i konzularnih predstavništava Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о запошљавању чланова породице који живе у заједничком домаћинству са члановима дипломатских и конзуларних представништава http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1993-20.pdf Категорија документа Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о запошљавању чланова породице који живе у заједничком домаћинству са члановима дипломатских и конзуларних представништава Zakon o digitalnoj imovini http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1936-20-lat.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o digitalnoj imovini Закон о дигиталној имовини http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1936-20.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о дигиталној имовини Zakon o fiskalizaciji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1932-20-lat.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o fiskalizaciji Закон o фискализацији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1932-20.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон o фискализацији Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1928-20-lat.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju Закон о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1928-20.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1927-20-lat.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1927-20.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1925-20-lat.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama Закон о изменама и допунама Закона о акцизама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1925-20.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о акцизама Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1924-20-lat.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1924-20.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1923-20-lat.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1923-20.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1920-20-lat.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1920-20.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност Zakon o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1919-20-lat.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Закон о изменама и допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1919-20.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Zakon o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1858-20-lat.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala Закон о изменама и допуни Закона о тржишту капитала http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1858-20.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допуни Закона о тржишту капитала Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1921-20-lat.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini Закон о изменама и допуни Закона о јавној својини http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1921-20.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допуни Закона о јавној својини Закон о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1934-20.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/1934-20-lat.pdf Категорија документа Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis