Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Mon, 20 Jan 2020 11:46:26 +0100 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2609-19 - lat..pdf Категорија документа Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2609-19.pdf Категорија документа Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o saradnji u oblasti odbrane http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/3021-19 -Lat..pdf Категорија документа Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o saradnji u oblasti odbrane Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о сарадњи у области одбране http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/3021-19.pdf Категорија документа Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о сарадњи у области одбране Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac-Lojane http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/3118-19-lat..pdf Категорија документа Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac-Lojane Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничког граничног прелаза Миратовац-Лојане http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/3118-19.pdf Категорија документа Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничког граничног прелаза Миратовац-Лојане Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2367-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2018. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2367-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2018. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2017. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2366-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2017. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2017. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2366-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2017. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2365-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2016. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2365-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2016. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2015. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2361-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2015. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2015. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2361-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2015. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2014. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2425-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2014. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2014. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2425-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2014. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2423-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2423-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2422-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2012. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2422-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2012. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2420-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2420-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2419-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2010. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2419-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2010. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2009. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2418-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2009. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2009. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2418-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2009. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2008. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2414-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2008. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2008. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2414-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2008. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2413-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2007. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2413-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2007. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2412-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2006. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2412-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2006. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2005. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2411-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2005. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2005. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2411-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2005. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2410-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2004. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2410-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2004. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2409-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2003. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2409-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2003. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2408-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2002. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2408-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2002. годину Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2045-19 -LAT..pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој Републици http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2045-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој Републици Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2043-19 - LAT..pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2043-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2712-19 - LAT..pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2712-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Autoput E-80 deonica Niš-Merdare Faza I, između Republike Srbije i Evropske investicione banke http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2622-19 - LAT..pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Autoput E-80 deonica Niš-Merdare Faza I, između Republike Srbije i Evropske investicione banke Закон о потврђивању Финансијског уговора Аутопут Е-80 деоница Ниш-Мердаре Фаза I, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2622-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Финансијског уговора Аутопут Е-80 деоница Ниш-Мердаре Фаза I, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2701-19 - LAT..pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS) Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (AEOS) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2701-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (AEOS)