Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Sun, 30 Apr 2017 22:41:17 +0200 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3428-16 lat.pdf Категорија документа Tue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200 Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji Zakon o transfuzijskoj medicini http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3429-16 lat.pdf Категорија документа Tue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200 Zakon o transfuzijskoj medicini Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3428-16.pdf Категорија документа Tue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200 Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи Закон о трансфузијској медицини http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3429-16.pdf Категорија документа Tue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200 Закон о трансфузијској медицини Zakon o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/217-17 lat.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu Zakon o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/165-17 lat.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima Zakon o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3261-16 lat.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime Zakon o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene („CEEPUS III”) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3064-16 lat.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene („CEEPUS III”) Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2266-16 lat.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2932-16 lat.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2846-16 lat.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2327-16 lat.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/164-17 lat.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/107-17 lat.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3670-16 lat.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3661-16 lat.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti Закон о потврђивању Конвенције о Европском шумарском институту http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/217-17.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Конвенције о Европском шумарском институту Закон о потврђивању Протокола о елиминацији незаконите трговине дуванским производима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/165-17.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Протокола о елиминацији незаконите трговине дуванским производима Закон о потврђивању Доха Амандмана на Кјото Протокол уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3261-16.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Доха Амандмана на Кјото Протокол уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе Закон о потврђивању Споразума о учешћу у Средњоевропском програму универзитетске размене („CEEPUS III”) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3064-16.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума о учешћу у Средњоевропском програму универзитетске размене („CEEPUS III”) Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и осталих чланица Иницијативе за реформу образовања у Југоисточној Европи о седишту Секретаријата Иницијативе за реформу образовања у Југоисточној Европи http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2266-16.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и осталих чланица Иницијативе за реформу образовања у Југоисточној Европи о седишту Секретаријата Иницијативе за реформу образовања у Југоисточној Европи Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи у борби против организованог и других видова криминала http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2932-16.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи у борби против организованог и других видова криминала Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области безбедности http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2846-16.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области безбедности Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о полицијској сарадњи http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2327-16.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о полицијској сарадњи Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Чешке о сарадњи у области културе, образовања, науке, омладине и спорта http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/164-17.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Чешке о сарадњи у области културе, образовања, науке, омладине и спорта Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о пловидби реком Тисом http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/107-17.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о пловидби реком Тисом Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Катар о узајамном подстицању и заштити улагања http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3670-16.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Катар о узајамном подстицању и заштити улагања Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3661-16.pdf Категорија документа Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3459-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3456-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3457-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3210-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3195-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3192-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/2876-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3355-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3455-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3454-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3458-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3199-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/2847-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3360-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3363-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ Закон о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3459-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору Закон о измени Закона о јавним медијским сервисима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3456-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о измени Закона о јавним медијским сервисима Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3457-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис Закон о измени Закона о уређењу судова http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3210-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о измени Закона о уређењу судова Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3195-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3192-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава Закон о измени и допуни Закона о јавној својини http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/2876-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о измени и допуни Закона о јавној својини