Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Sat, 14 Dec 2019 04:36:49 +0100 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžast-a http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2880-19 lat.pdf Категорија документа Mon, 09 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžast-a Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Републике Србије и Евроџаст-а http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2880-19.pdf Категорија документа Mon, 09 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Републике Србије и Евроџаст-а Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2719-19-lat..pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2719-19.pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2717-19 -lat..pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2717-19.pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2716-19 - lat..pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2716-19.pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2668-19 lat..pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2668-19.pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2667-19 -lat..pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2667-19.pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2666-19-lat..pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2666-19.pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2662-19 -lat..pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2662-19.pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2602-19- lat..pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2602-19.pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2604-19 -lat..pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2604-19.pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2727-19 -lat..pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2727-19.pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2724-19 -lat..pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2724-19.pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2723-19 -lat..pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2723-19.pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2722-19 -lat..pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2722-19.pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2721-19-lat..pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2721-19.pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама Zakon o agencijskom zapošljavanju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2159-19 - Lat..pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o agencijskom zapošljavanju Закон о агенцијском запошљавању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2159-19.pdf Категорија документа Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о агенцијском запошљавању Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/BUDZET 2020.pdf Категорија документа Thu, 28 Nov 2019 00:00:00 +0100 Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/BUDZET 2020.pdf Категорија документа Thu, 28 Nov 2019 00:00:00 +0100 Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1745-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije Закон о потврђивању Споразума о измени Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1745-19.pdf Категорија документа Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о измени Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država o unapređenju saradnje u cilju sprečavanja putovanja terorista i borbe protiv nezakonitih migracija http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1924-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država o unapređenju saradnje u cilju sprečavanja putovanja terorista i borbe protiv nezakonitih migracija Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства за унутрашњу безбедност Сједињених Америчких Држава о унапређењу сарадње у циљу спречавања путовања терориста и борбе против незаконитих миграција http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1924-19.pdf Категорија документа Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства за унутрашњу безбедност Сједињених Америчких Држава о унапређењу сарадње у циљу спречавања путовања терориста и борбе против незаконитих миграција Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Agencije Evropske unije za saradnju u sprovođenju zakona o upućivanju oficira za vezu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1888-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Agencije Evropske unije za saradnju u sprovođenju zakona o upućivanju oficira za vezu Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Агенције Европске уније за сарадњу у спровођењу закона о упућивању официра за везу http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1888-19.pdf Категорија документа Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Агенције Европске уније за сарадњу у спровођењу закона о упућивању официра за везу Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o zameni i korišćenju vozačkih dozvola http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1738-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o zameni i korišćenju vozačkih dozvola Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о замени и коришћењу возачких дозвола http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1738-19.pdf Категорија документа Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о замени и коришћењу возачких дозвола Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i izazvanih katastrofa http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2527-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i izazvanih katastrofa Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о сарадњи у области заштите од природних и изазваних катастрофа http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2527-19.pdf Категорија документа Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о сарадњи у области заштите од природних и изазваних катастрофа Zakon o potvrđivanju Sporazuma između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje (BSEC) o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe i Dopunskog protokola uz Sporazum između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje (BSEC) o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1710-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje (BSEC) o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe i Dopunskog protokola uz Sporazum između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje (BSEC) o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe Закон о потврђивању Споразума између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе и Допунског протокола уз Споразум између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1710-19.pdf Категорија документа Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе и Допунског протокола уз Споразум између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2608-19 - lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Закон о изменама и допунама Закона о путним исправама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2608-19.pdf Категорија документа Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о путним исправама Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2160-19 - Lat.pdf Категорија документа Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2160-19.pdf Категорија документа Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза