Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Wed, 17 Jul 2019 14:59:15 +0200 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o nauci i istraživanjima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1802-19 - LAT.pdf Категорија документа Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200 Zakon o nauci i istraživanjima Закон о науци и истраживањима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1802-19.pdf Категорија документа Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200 Закон о науци и истраживањима Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1811-19 - LAT.pdf Категорија документа Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200 Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације Пројекта изградње инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате-Прељина http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1811-19.pdf Категорија документа Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200 Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације Пројекта изградње инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате-Прељина Zakon o komunalnoj miliciji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1813-19 - LAT.pdf Категорија документа Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200 Zakon o komunalnoj miliciji Закон о комуналној милицији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1813-19.pdf Категорија документа Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200 Закон о комуналној милицији Zakon o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1761-19 - LAT.pdf Категорија документа Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1761-19.pdf Категорија документа Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200 Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара Zakon o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1589-19-lat.pdf Категорија документа Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu Закон о изменама и допунама Закона о главном граду http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1589-19.pdf Категорија документа Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о главном граду Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija), između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1635-19-lat.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija), između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија), између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1635-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија), између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina-Požega, između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1634-19-lat.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina-Požega, između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега, између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1634-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега, између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1632-19-lat.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke Закон о потврђивању Финансијског уговора Партнерство за локални развој између Републике Србије и Европске инвестиционе банке http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1632-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Финансијског уговора Партнерство за локални развој између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora - Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture, između Republike Srbije i Evropske investicione banke http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1622-19-lat.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora - Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture, između Republike Srbije i Evropske investicione banke Закон о потврђивању Финансијског уговора - Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1622-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Финансијског уговора - Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1629-19-lat.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације пореске администрације) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1629-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације пореске администрације) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1624-19-lat.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1624-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja usluga elektronske uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1628-19-lat.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja usluga elektronske uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења услуга електронске управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1628-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења услуга електронске управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 (2018) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1633-19-lat.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 (2018) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1633-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1627-19 - Lat..pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Закон о изменама и допунама Кривичног законика http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1627-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Кривичног законика Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1625-19 - Lat..pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1625-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку Zakon o sprečavanju korupcije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1630-19 - Lat..pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o sprečavanju korupcije Закон о спречавању корупције http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1630-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о спречавању корупције Zakon o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1623-19 - Lat..pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela Закон о изменама и допуни Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1623-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допуни Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1483-19 - Lat..pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Закон о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1483-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1496-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1496-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима Zakon o dopuni Zakona o budžetskom sistemu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1495-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o dopuni Zakona o budžetskom sistemu Закон о допуни Закона о буџетском систему http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1495-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о допуни Закона о буџетском систему Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1217-19 -Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1217-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda klirinškog načina plaćanja http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1400-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda klirinškog načina plaćanja Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Rondеx Finance, Inc. о регулисању неизмиреног дуга Републике Србије према Rondex Finance, Inc. из периода клириншког начина плаћања http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1400-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Rondеx Finance, Inc. о регулисању неизмиреног дуга Републике Србије према Rondex Finance, Inc. из периода клириншког начина плаћања Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO u Srbiji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1482-19 -Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO u Srbiji Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у Србији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1482-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у Србији Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1485-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale bankа Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад, по основу Уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1485-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale bankа Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад, по основу Уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1441-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1441-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца