Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Wed, 21 Mar 2018 01:55:18 +0100 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3761-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3761-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину Zakon o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3780-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu Закон о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3780-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3760-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3760-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3778-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3778-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3779-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3779-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3784-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3784-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3787-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3787-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3790-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3790-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3785-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini Закон о изменама и допунама Закона о јавној својини http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3785-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о јавној својини Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3777-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama Закон о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3777-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2816-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2816-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3460-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma Закон о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3460-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3600-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ Закон о изменама и допунама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3600-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2316-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj Закон о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за развојне политике у области управљања ризицима од елементарних непогода са опцијом одложеног повлачења средстава) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2316-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за развојне политике у области управљања ризицима од елементарних непогода са опцијом одложеног повлачења средстава) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu, u Republici Srbiji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2250-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu, u Republici Srbiji Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у вези са отварањем Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у Београду, у Републици Србији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2250-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у вези са отварањем Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у Београду, у Републици Србији Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3719-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj Закон о потврђивању Споразума о зајму (Програм унапређења ефикасности и одрживости инфраструктуре) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3719-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о зајму (Програм унапређења ефикасности и одрживости инфраструктуре) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2208-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju Закон о изменама и допунама Закона о стечају http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2208-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о стечају Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3743-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom Закон о финансијској подршци породици са децом http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3743-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о финансијској подршци породици са децом Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3774-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu Закон о изменама и допунама Закона о раду http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3774-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о раду Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3781-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3781-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3773-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3773-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца Zakon o zaposlenima u javnim službama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3789-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o zaposlenima u javnim službama Закон о запосленима у јавним службама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3789-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о запосленима у јавним службама Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3508-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3508-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3786-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3786-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3776-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru Закон о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3776-17.pdf Категорија документа Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору