Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Tue, 28 Sep 2021 11:51:13 +0200 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1537-21 lat..pdf Категорија документа Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije Zakon o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1486-21 lat..pdf Категорија документа Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 +0200 Zakon o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar Закон о изменама и допунама Закона о спречавању корупције http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1537-21.pdf Категорија документа Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о спречавању корупције Закон о очувању културног и историјског наслеђа Светог манастира Хиландар http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1486-21.pdf Категорија документа Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 +0200 Закон о очувању културног и историјског наслеђа Светог манастира Хиландар Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1538-21-lat.pdf Категорија документа Wed, 15 Sep 2021 00:00:00 +0200 Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma Закон о употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћириличког писма http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1538-21.pdf Категорија документа Wed, 15 Sep 2021 00:00:00 +0200 Закон о употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћириличког писма Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o ratnim memorijalima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1485-21-LAT.pdf Категорија документа Fri, 10 Sep 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o ratnim memorijalima Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1487-21-LAT.pdf Категорија документа Fri, 10 Sep 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa Zakon o potvrđivanju Odluke 2014/2 o izmeni Aneksa I Konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1484-21-LAT.pdf Категорија документа Fri, 10 Sep 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Odluke 2014/2 o izmeni Aneksa I Konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о ратним меморијалима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1485-21.pdf Категорија документа Fri, 10 Sep 2021 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о ратним меморијалима Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипар о сарадњи у области заштите од катастрофа http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1487-21.pdf Категорија документа Fri, 10 Sep 2021 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипар о сарадњи у области заштите од катастрофа Закон о потврђивању Одлуке 2014/2 о измени Анекса I Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1484-21.pdf Категорија документа Fri, 10 Sep 2021 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Одлуке 2014/2 о измени Анекса I Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti odbrane http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1365-21-lat.pdf Категорија документа Thu, 09 Sep 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti odbrane Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju i uslovima delatnosti kulturno-informativnih centara http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1399-21-lat.pdf Категорија документа Thu, 09 Sep 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju i uslovima delatnosti kulturno-informativnih centara Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2070 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam - Studentsko stanovanje http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1400-21-lat.pdf Категорија документа Thu, 09 Sep 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2070 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam - Studentsko stanovanje Zakon o potvrđivanju Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1402-21-lat.pdf Категорија документа Thu, 09 Sep 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti odbrane http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1428-21-lat.pdf Категорија документа Thu, 09 Sep 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti odbrane Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o izmenama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o ukidanju viza za njihove državljane http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1429-21-lat.pdf Категорија документа Thu, 09 Sep 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o izmenama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o ukidanju viza za njihove državljane Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области одбране http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1365-21.pdf Категорија документа Thu, 09 Sep 2021 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области одбране Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о оснивању и условима делатности културно-информативних центара http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1399-21.pdf Категорија документа Thu, 09 Sep 2021 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о оснивању и условима делатности културно-информативних центара Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2070 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам - Студентско становање http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1400-21.pdf Категорија документа Thu, 09 Sep 2021 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2070 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам - Студентско становање Закон о потврђивању Амандмана на Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1402-21.pdf Категорија документа Thu, 09 Sep 2021 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Амандмана на Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области одбране http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1428-21.pdf Категорија документа Thu, 09 Sep 2021 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области одбране Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о изменама Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о укидању виза за њихове држављане http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1429-21.pdf Категорија документа Thu, 09 Sep 2021 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о изменама Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о укидању виза за њихове држављане Zakon o zaštiti potrošača http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1290-21-lat.pdf Категорија документа Thu, 09 Sep 2021 00:00:00 +0200 Zakon o zaštiti potrošača Закон о заштити потрошача http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1290-21.pdf Категорија документа Thu, 09 Sep 2021 00:00:00 +0200 Закон о заштити потрошача Zakon o potvrđivanju Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi Broj 1/2021 o izmeni Aneksa 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), kojim se utvrđuje Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom" i metode administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 3. i ukidanju i zameni Odluka Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi br. 3/2013 i 3/2015 http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1289-21-LAT.pdf Категорија документа Thu, 29 Jul 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi Broj 1/2021 o izmeni Aneksa 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), kojim se utvrđuje Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom" i metode administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 3. i ukidanju i zameni Odluka Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi br. 3/2013 i 3/2015 Закон о потврђивању Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи Број 1/2021 о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), којим се утврђује Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом" и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3. и укидању и замени Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи бр. 3/2013 и 3/2015 http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1289-21.pdf Категорија документа Thu, 29 Jul 2021 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи Број 1/2021 о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), којим се утврђује Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом" и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3. и укидању и замени Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи бр. 3/2013 и 3/2015 Zakon o izmenama Zakona o kulturi http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1287-21-LAT.pdf Категорија документа Thu, 29 Jul 2021 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama Zakona o kulturi Закон о изменама Закона о култури http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1287-21.pdf Категорија документа Thu, 29 Jul 2021 00:00:00 +0200 Закон о изменама Закона о култури Zakon o izmeni Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1288-21-LAT.pdf Категорија документа Thu, 29 Jul 2021 00:00:00 +0200 Zakon o izmeni Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti Закон о измени Закона о библиотечко-информационој делатности http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1288-21.pdf Категорија документа Thu, 29 Jul 2021 00:00:00 +0200 Закон о измени Закона о библиотечко-информационој делатности Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora COVID-19 podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije između Evropske investicione banke i Republike Srbije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1234-21-LAT.pdf Категорија документа Thu, 22 Jul 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora COVID-19 podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije između Evropske investicione banke i Republike Srbije Закон о потврђивању Финансијског уговора COVID-19 подршка Влади Србије за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације између Европске инвестиционе банке и Републике Србије http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1234-21.pdf Категорија документа Thu, 22 Jul 2021 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Финансијског уговора COVID-19 подршка Влади Србије за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације између Европске инвестиционе банке и Републике Србије Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i administrativno-tehničkog osoblja http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1231-21-LAT.pdf Категорија документа Thu, 22 Jul 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i administrativno-tehničkog osoblja Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и међународне сарадње Републике Италије о запошљавању чланова породица дипломатског, конзуларног и административно-техничког особља http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1231-21.pdf Категорија документа Thu, 22 Jul 2021 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и међународне сарадње Републике Италије о запошљавању чланова породица дипломатског, конзуларног и административно-техничког особља Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1227-21-LAT F.pdf Категорија документа Thu, 22 Jul 2021 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama Закон о изменама и допунама Закона о судијама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1227-21 F.pdf Категорија документа Thu, 22 Jul 2021 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о судијама Zakon o dopuni Zakona o Visokom savetu sudstva http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1228-21-LAT.pdf Категорија документа Thu, 22 Jul 2021 00:00:00 +0200 Zakon o dopuni Zakona o Visokom savetu sudstva Закон о допуни Закона о Високом савету судства http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1228-21.pdf Категорија документа Thu, 22 Jul 2021 00:00:00 +0200 Закон о допуни Закона о Високом савету судства Zakon o popisu poljoprivrede 2023. http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1232-21-LAT.pdf Категорија документа Thu, 22 Jul 2021 00:00:00 +0200 Zakon o popisu poljoprivrede 2023. Закон о попису пољопривреде 2023. http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1232-21.pdf Категорија документа Thu, 22 Jul 2021 00:00:00 +0200 Закон о попису пољопривреде 2023. Zakon o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1233-21-LAT.pdf Категорија документа Thu, 22 Jul 2021 00:00:00 +0200 Zakon o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 Закон о утврђивању финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1233-21.pdf Категорија документа Thu, 22 Jul 2021 00:00:00 +0200 Закон о утврђивању финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 Zakon o potvrđivanju izmena i dopuna 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprave za MDP (Karneta TIR) (Konvencija TIR, 1975) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1186-21 -Lat..pdf Категорија документа Wed, 14 Jul 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju izmena i dopuna 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprave za MDP (Karneta TIR) (Konvencija TIR, 1975) Zakon o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1188-21 -Lat..pdf Категорија документа Wed, 14 Jul 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije Zakon o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Islanda http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1190-21 Lat..pdf Категорија документа Wed, 14 Jul 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Islanda Zakon o potvrđivanju Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije Broj 1 iz 2021. godine o izmeni i dopuni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije u vezi sa definicijom pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1191-21 lat..pdf Категорија документа Wed, 14 Jul 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije Broj 1 iz 2021. godine o izmeni i dopuni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije u vezi sa definicijom pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1286-21 lat..pdf Категорија документа Wed, 14 Jul 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj Закон о потврђивању измена и допуна 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 Царинске конвенције о међународном превозу робе на основу исправе за МДП (Карнета TIR) (Конвенција TIR, 1975) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1186-21.pdf Категорија документа Wed, 14 Jul 2021 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању измена и допуна 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 Царинске конвенције о међународном превозу робе на основу исправе за МДП (Карнета TIR) (Конвенција TIR, 1975)