Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Sat, 25 Mar 2023 17:49:56 +0100 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, 11000 Београд, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/233-23 lat..pdf Категорија документа Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/233-23.pdf Категорија документа Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/232-23 lat..pdf Категорија документа Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Есватини о културно-просветној сарадњи http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/232-23.pdf Категорија документа Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Есватини о културно-просветној сарадњи Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Габон у области науке, технологије, образовања и културе http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/231-23.pdf Категорија документа Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Габон у области науке, технологије, образовања и културе Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/231-23 lat..pdf Категорија документа Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о начину финансирања и израде пројектно-техничке документације, вођење управних поступака за процену утицаја на животну средину, издавање локацијских услова, сагласности и грађевинске дозволе за Пројекат "Хидротехнички и багерски радови на уређењу критичног сектора за пловидбу - Ушће Дрине и Саве" http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/230-23.pdf Категорија документа Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о начину финансирања и израде пројектно-техничке документације, вођење управних поступака за процену утицаја на животну средину, издавање локацијских услова, сагласности и грађевинске дозволе за Пројекат "Хидротехнички и багерски радови на уређењу критичног сектора за пловидбу - Ушће Дрине и Саве" Закон о потврђивању Финансијског уговора Железнички коридор X у Србији оквирни споразум - глобална капија између Републике Србије и Европске инвестиционе банке http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/228-23.pdf Категорија документа Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Финансијског уговора Железнички коридор X у Србији оквирни споразум - глобална капија између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za Projekat "Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu - Ušće Drine i Save" http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/230-23 lat..pdf Категорија документа Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za Projekat "Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu - Ušće Drine i Save" Закон о потврђивању Уговора о зајму (Железнички коридор X у Србији - деоница од Београда до Ниша) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/227-23.pdf Категорија документа Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Уговора о зајму (Железнички коридор X у Србији - деоница од Београда до Ниша) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој Закон о потврђивању Финансијског уговора Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији Б између Републике Србије и Европске инвестиционе банке http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/225-23.pdf Категорија документа Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Финансијског уговора Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији Б између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/228-23 lat..pdf Категорија документа Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/227-23 lat..pdf Категорија документа Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/225-23 lat..pdf Категорија документа Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/223-23 Lat..pdf Категорија документа Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika Закон о изменама Закона о Централној евиденцији стварних власника http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/223-23.pdf Категорија документа Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о изменама Закона о Централној евиденцији стварних власника Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Obnova teretnog voznog parka Srbije) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/2809-22 lat..pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Obnova teretnog voznog parka Srbije) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Senegal o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/48-23 lat..pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Senegal o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o međusobnom ukidanju viza za diplomatske i službene pasoše http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/47-23 lat..pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o međusobnom ukidanju viza za diplomatske i službene pasoše Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o međusobnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/46-23 lat..pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o međusobnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont Evropa - okvirnom programu za istraživanje i inovacije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/44-23 lat..pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont Evropa - okvirnom programu za istraživanje i inovacije Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole u oblasti bezbednosti i javnog reda http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/2962-22 lat..pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole u oblasti bezbednosti i javnog reda Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o readmisiji lica koja nezakonito borave http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/2961-22 lat..pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o readmisiji lica koja nezakonito borave Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/2960-22 lat..pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Erazmus+ -programu Evropske unije za obrazovanje, obuke, mlade i sport http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/2959-22 lat..pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Erazmus+ -programu Evropske unije za obrazovanje, obuke, mlade i sport Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Severne Makedonije i Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom Stalne organizacije Balkanskih vojnomedicinskih snaga i njenog osoblja http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/2883-22 lat..pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Severne Makedonije i Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom Stalne organizacije Balkanskih vojnomedicinskih snaga i njenog osoblja Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/2882-22 lat..pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o vojnotehničkoj saradnji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/2881-22 lat..pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o vojnotehničkoj saradnji Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Обнова теретног возног парка Србије) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/2809-22.pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Обнова теретног возног парка Србије) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Сенегал о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/48-23.pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Сенегал о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Анголе о међусобном укидању виза за дипломатске и службене пасоше http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/47-23.pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Анголе о међусобном укидању виза за дипломатске и службене пасоше Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Bangladeš o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/2810-22 lat..pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Bangladeš o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Арапске Републике Египат о међусобном укидању виза за носиоце дипломатских, службених и специјалних пасоша http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/46-23.pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Арапске Републике Египат о међусобном укидању виза за носиоце дипломатских, службених и специјалних пасоша Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт Европа - оквирном програму за истраживање и иновације http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/44-23.pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт Европа - оквирном програму за истраживање и иновације Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Анголе у области безбедности и јавног реда http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/2962-22.pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Анголе у области безбедности и јавног реда Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о реадмисији лица која незаконито бораве http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/2961-22.pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о реадмисији лица која незаконито бораве Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Екваторијалне Гвинеје http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/2960-22.pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Екваторијалне Гвинеје Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Еразмус+ -програму Европске уније за образовање, обуке, младе и спорт http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/2959-22.pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Еразмус+ -програму Европске уније за образовање, обуке, младе и спорт Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Северне Македоније и Савета министара Републике Албаније, Савета министара Босне и Херцеговине, Владе Црне Горе, Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о аранжманима земље домаћина у вези са статусом Сталне организације Балканских војномедицинских снага и њеног особља http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/2883-22.pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Северне Македоније и Савета министара Републике Албаније, Савета министара Босне и Херцеговине, Владе Црне Горе, Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о аранжманима земље домаћина у вези са статусом Сталне организације Балканских војномедицинских снага и њеног особља Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/2882-22.pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о војнотехничкој сарадњи http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/2881-22.pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о војнотехничкој сарадњи Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Бангладеш о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/2810-22..pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Бангладеш о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/76-23 lat..pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Закон о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/76-23.pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала Zakon o izmenama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/75-23 lat..pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata Закон о изменама Закона о објављивању закона и других прописа и аката http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/75-23.pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о изменама Закона о објављивању закона и других прописа и аката Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/74-23 lat..pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine Закон о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/74-23.pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине Zakon o Visokom savetu tužilaštva http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/73-23 lat..pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zakon o Visokom savetu tužilaštva Закон о Високом савету тужилаштва http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/73-23.pdf Категорија документа Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +0100 Закон о Високом савету тужилаштва