http://www.parlament.rs sr_RS Календар догађаја народне скупштине Wed, 20 Jun 2018 09:27:11 +0200 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 седница Одбора за спољне послове (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 2) /upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2018/saziv 47. sednica ODB spoljni.docx Календар догађаја народне скупштине Tue, 19 Jun 2018 14:47:39 +0200 седница Одбора за спољне послове (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 2) Дан за гласање о тачкама од 1. до 9. дневног реда Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13) /upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2018/SAZIV I ZAHTEV 7. vanr. zasedanje u XI sazivu.doc Календар догађаја народне скупштине Tue, 19 Jun 2018 20:23:14 +0200 Дан за гласање о тачкама од 1. до 9. дневног реда Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13) седница Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 2) /upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2018/Saziv 50. sednice Odbora za ABMI pitanja.docx Календар догађаја народне скупштине Tue, 19 Jun 2018 14:35:05 +0200 седница Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 2)