http://www.parlament.rs sr_RS Календар догађаја народне скупштине Wed, 11 Dec 2019 10:55:25 +0100 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 седница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 2) /upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2019/Saziv 58. sednice Odbora za privredu regionalni razvoj trgovinu turizam i energetiku.docx Календар догађаја народне скупштине Mon, 09 Dec 2019 15:36:53 +0100 седница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 2) обраћање потпредседника Народне скупштине проф. др Владимира Маринковића на отварању конференције „Свет у 2020.“ (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, мала сала) /upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2019/najava potpredsednik NS Marinkovic otvara konferenciju Svet u 2020..doc Календар догађаја народне скупштине Tue, 10 Dec 2019 15:19:58 +0100 обраћање потпредседника Народне скупштине проф. др Владимира Маринковића на отварању конференције „Свет у 2020.“ (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, мала сала) седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 4) /upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2019/PRVS,73, Saziv.docx Календар догађаја народне скупштине Mon, 09 Dec 2019 16:18:54 +0100 седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 4) радионица Фокус групе за праћење имплементације циљева одрживог развоја (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 3) /upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2019/najava radionica fukus grupe za 111219.doc Календар догађаја народне скупштине Tue, 10 Dec 2019 16:53:48 +0100 радионица Фокус групе за праћење имплементације циљева одрживог развоја (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 3) наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13) /upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2019/06-2_324-19_Saziv_sednice_Narodne_skupstine.pdf Календар догађаја народне скупштине Wed, 11 Dec 2019 08:47:23 +0100 наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13) седница Одбора за уставна питања и законодавство (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 2) /upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2019/UiZ, 135. SAziv.docx Календар догађаја народне скупштине Tue, 10 Dec 2019 11:39:31 +0100 седница Одбора за уставна питања и законодавство (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 2) седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 2) /upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2019/Saziv 100 OF.docx Календар догађаја народне скупштине Mon, 09 Dec 2019 11:31:43 +0100 седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 2)