Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Служби Народне скупштине

Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Служби Народне скупштине 
03 Број: 112-1470/21 - 2 од 23. августа 2021. године

1.ЈК19202111
2.ЈК19202121
3.ЈК19202122
4.ЈК19202131
5.ЈК19202141
6.ЈК19202142
7.ЈК19202151
8.ЈК19202152
9.ЈК19202153
10.ЈК19202154
11.ЈК19202155
12.ЈК19202156
13.ЈК19202161
14.ЈК19202162
15.ЈК19202164
16.ЈК19202172
17.ЈК19202181

Будите у току